روانشناسی در بازاریابی دیجیتال

روانشناسی در بازاریابی دیجیتال

بازاریابی و مارکتینگ را می‌توان یکی از بخش‌های علوم اجتماعی و مباحث مربوط به ارتباط‌گیری افراد با یکدیگر به حساب آورد. افراد عمدتاً بیش از نیمی از زمان خود را در حین ارتباطات مستقیم و یا غیرمستقیم با سایرین صرف می‌کنند و با توجه به همین موضوع، روانشناسی بازاریابی به عنوان یکی از مباحث مهم در مشاوره تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ، مطرح می‌شود.
روانشناسی ارتباطات در میان افراد جامعه، عمدتاً به دو صورت شناخته می‌شود؛ یا این ارتباطات تأمین‌کننده نیازهای معنوی و روحی هستند، و یا با هدف تأمین نیازهای مالی شکل می‌گیرند. ماهیت معنوی که مبتنی بر رفتار، افکار و احساسات می‌باشد در حوزه علم تخصصی روانشناسی قرار دارد و آن بخش که با تأمین نیازهای مالی در ارتباط است را می‌توان به عنوان روانشناسی بازاریابی دیجیتال، مورد بررسی قرار داد.

اهمیت توجه در بازاریابی دیجیتال

توجه به معنای برطرف کردن نیاز به ابراز وجود، در بازاریابی دیجیتال و مشاوره تبلیغاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، نیاز به توجه به منظور دیده شدن در اجتماع که یکی از بخش‌های روانشناسی محسوب می‌شود، نقش بسزایی در تدوین برنامه‌های تبلیغاتی و مارکتینگ دارد.
نیاز به توجه و ابراز وجود، یک خواسته دوسویه از طرف مخاطبان و صاحبان کسب و کار می‌باشد. افراد جامعه در هر سطح و طبقه‌ای، صرف نظر از تبلیغات و اهداف بازاریابی، از مورد توجه واقع شدن لذت می‌برند.
از سوی دیگر بازاریابان و صاحبان کسب و کارها نیز برنامه‌های بازاریابی خود را بیش از هر چیز، با هدف جلب توجه مخاطبان و جذب آنها تدوین می‌کنند.
این ارتباط دوسویه با نقطه مشترکی به نام نیاز به توجه، می‌تواند راهنمایی برای پیشبرد اهداف بازاریابی دیجیتال در بستر روانشناسی مخاطبان و آشنایی با طرز تفکر و طرز احساس آنها باشد.
علاوه بر آن، مخاطبان و مشتریان نحوه ارائه خدمات از طرف صاحبان کسب و کار را با همین رویکرد توجه به نیاز مصرف‌کننده می‌سنجند. به همین دلیل متأثر کردن مشتریان با استفاده از فنون روانشناسی و تأمین نیاز آنها، یکی از مهم‌ترین ارکان بازاریابی دیجیتال و مارکتینگ نوین به شمار می‌آید.

مطلب پیشنهادی  آموزش تصویری دیجیتال مارکتینگ - مشاوره تبلیغات

روانشناسی در بازاریابی دیجیتال
روانشناسی در بازاریابی دیجیتال

وظایف روانشناسی در بازاریابی دیجیتال

همانطور که گفته شد، مشتریان به سمت کسب و کارهایی جذب می‌شوند که اصل توجه به نیازهای مشتری را رعایت کرده و احساس ارزشمند بودن را به آنها منتقل کند. به همین دلیل امروزه بازاریابی دیجیتال با کمک علم روانشناسی، در قالب برنامه‌هایی تدوین می‌شود که این نیاز مخاطبان و سایر فاکتورهای مؤثر بر آنان را تأمین کند.
یکی از مهم‌ترین وظایف علم روانشناسی برای رونق جذب مشتری و موفقیت در بازاریابی دیجیتال، ایجاد جذابیت‌های مختلف برای جلب توجه مخاطبان می‌باشد.
استراتژی‌هایی از قبیل طراحی سایت مخاطب‌محور، استفاده از تصاویر و گرافیک‌های زیبا و خلاقانه، ساخت ویدئوکلیپ‌های جذاب و نیز رعایت اصول جذابیت مطلب در تولید محتوا از جمله روش‌هایی است که در جریان مشاوره تبلیغاتی از طرف متخصصان امر برای بهبود فرایند بازاریابی دیجیتال پیشنهاد داده می‌شوند.
از سوی دیگر پیش‌بینی رفتار مخاطبان و مشتریان نیز یکی از زیرشاخه‌های مهم روانشناسی تبلیغات محسوب می‌شود که نیاز به شناخت رفتار و عملکرد افراد در خلال مراحل انتخاب، خرید و مصرف دارد.
بازاریابی دیجیتال باید با در نظر گرفتن موانع ذهنی و رویکردهای رفتاری مخاطبان فعالیت کند. به بیان بهتر، بازاریابان و صاحبان کسب و کار باید با پتانسیل‌های درونی مخاطبان برای قبول تبلیغات و نیز فاکتورهایی که موجب جذب مشتریان می‌شود آشنا باشند.

مدیریت افکار مخاطبان

یکی از چالش‌های مهم در بازاریابی دیجیتال، نفوذ به ذهن مخاطبان و مدیریت افکار آنها به نفع سودآوری برای کسب و کار می‌باشد.
بازاریابان باید بتوانند از طریق اعمال تأثیر و ارتباط با ذهن و عملکرد مخاطب، وی را متقاعد کنند که به محصول و یا خدماتی که ارائه می‌شود نیاز دارند. همچنین بازاریابی دیجیتال برای دستیابی به موفقیت نهایی، علاوه بر بیان نیاز مخاطبان باید آنها را راضی به خرید و درخواست برای دریافت خدمات کند.
همچنین یک برنامه دیجیتال مارکتینگ موفق، برنامه‌ای است که به یاد ماندنی باشد و کسب و کار مورد نظر را در ذهن مخاطبان حک کند.
طراحی یک لوگوی حرفه‌ای، استفاده از تصاویر خاص و منحصر به فرد، شعارهای تبلیغاتی به یاد ماندنی و تدوین برنامه‌های بازاریابی دیجیتال نوین و خلاقانه از فاکتورهایی است که در مشاوره تبلیغاتی به آن توجه شده و می‌تواند یک برند و یا کسب و کار را به صورتی متمایز در ذهن مخاطبان جاودان کند.
توجه کنید که به یاد ماندن کسب و کار در ذهن مخاطب، هر گونه مواجهه بعدی با نشانه‌هایی از آن کسب و کار را برای مخاطبان جذاب‌تر کرده و آنها را برای پیوستن به جمع مشتریان آماده‌تر می‌کند.