آپدیت الگوریتم فلوریدای گوگل : یک تحول بزرگ

دنی سولیوان از گوگل تایید کرده که گوگل در حال به روز رسانی الگوریتم خود است. او آن را یکی دیگر از به روز رسانی گسترده می خواند. برت تبک از PubCon هشداری از گوگل مبنی بر قریب الوقوع بودن یک به روز رسانی بزرگ دریافت کرد که از قبل درباره ی نامگذاری آن به عنوان به روز رسانی فلوریدا ۲ تصمیم گیری شده بود. توسط گوگل اعلام شده بود که این به روز رسانی مهم و بزرگ است.

الگوریتم فلوریدای گوگل چقدر بزرگ است؟

با توجه به آنچه بیان شد، این به روز رسانی مهم است. طبق اطلاعاتی داده شده به من، این به روز رسانی یکی از بزرگترین به روز رسانی ها در چند سال اخیر است.

در گذشته، هر گاه یک به روز رسانی بزرگ گوگل اتفاق افتاده، معمولا به معنای گنجاندن چیزی بوده که نحوه رتبه بندی سایت ها را عمیقا تغییر داده است. سال گذشته یک به روز رسانی انجام شده که گوگل آن را تطبیق عصبی می نامد. بر مبنای قضاوت بر اساس اطلاعات داخلی مؤثقی که دریافت کرده ام، این فرض می تواند منطقی باشد که احتمالا کار انجام شده در همان مقیاس است.

هدف این به روز رسانی گسترده اصلی چیست ؟

به روز رسانی گسترده الگوریتم های اصلی بدین معناست که قصد گوگل پرداختن به مسائل یا سیگنال خاص مانند کیفیت نیست. گوگل در به روز رسانی گسترده الگوریتم های اصلی، هیچ چیزی را هدف قرار نمی دهد. به نظر برخی از افراد در صنعت SEO، گوگل موارد خاصی را “هدف گیری” می کند. اما جان مولر از گوگل همواره انکار می کند که به روز رسانی های گسترده الگوریتم های اصلی مواضع خاصی را هدف قرار می دهد. به روز رسانی های گسترده الگوریتم های اصلی، وب سایت ها، مواضع و یا کیفیت ها را هدف قرار نمی¬دهد. به همین دلیل است که گوگل گفته در به روز رسانی های گسترده الگوریتم های اصلی، هیچ چیزی برای حل وجود ندارد. بهترین رهیافت درک یک به روز رسانی گسترده الگوریتم های اصلی، این است که تصورات قبلی در خصوص اینکه گوگل کیفیت یا جایگاه های صفحه پایین را هدف قرار می دهد، کنار گذاشته شود و سپس روی عوامل مربوط به ارتباط تمرکز شود.

مطلب پیشنهادی  تا به حال از یک وبسایت کثیف، خرید کرده‌اید؟

نحوه واکنش به یک به روز رسانی گسترده الگوریتم های اصلی

وبسایت های زیادی که توسط به روز رسانی های گسترده الگوریتم های اصلی تحت تاثیر قرار گرفته، تجزیه و تحلیل کرده ام. یکی از مسائل شایعی که متوجه آن شده ام، این است که تغییر نحوه تفسیر یک پرس و جو توسط گوگل، از نظر من چگونه است. این می تواند بر نحوه رتبه بندی یک صفحه تأثیر بگذارد.

بسیاری عوامل دیگر نیز می توانند بر رتبه بندی یک وبسایت تأثیر بگذارند، مانند لینک ها. لینک ها هنوز یک عامل رتبه بندی بسیار مهم به شمار می روند.

به روز رسانی گسترده الگوریتم های اصلی چیست؟

به روز رسانی های گسترده الگوریتم های اصلی، بهبودهایی در الگوریتم کلی گوگل به منظور درک بهتر عبارات جستجو و صفحات وب هستند. این بهبودها به گوگل کمک می کند تا عبارات جستجو را به شکل دقیق تری با صفحات وب تطبیق داده و رضایت کاربر را افزایش دهد.

می توان گفت که هدف اصلی تمام به روز رسانی های گسترده الگوریتم های اصلی، افزایش رضایت کاربر است. یکی از آخرین به روز رسانی های گسترده الگوریتم های اصلی قبلی، معرفی تطبیق عصبی بود (راجع به الگوریتم تطبیق عصبی در اینجا بخوانید). تطبیق عصبی هیچ چیزی را هدف قرار نداد بلکه صرفا راهی برای افزایش میزان مرتبط بودن صفحات وب در نتایج جستجو بود به نحوی که عبارت جستجو به شکل مناسبتری پاسخ داده شود.