پادکست شماره سه دیجیتال مارکتینگ – توضیحات کامل آواتار مشتری

در بخش قبلی پادکست دیجیتال مارکتینگ به توضیح مختصر در خصوص آواتار مشتری پرداختیم. دراین قسمت از پادکست شماره سه دیجیتال مارکتینگ به توضیحات کامل تری از آواتار مشتری خواهیم پرداخت

شخصیت مشتری یا آواتار مشتری شما شامل چه چیزهایی است؟
۱ – اهداف و ارزش ها
۲ – منابع اطلاعات
۳ – دموگرافیک
۴ – مشکلات و نقاط درد
۵ – اعتراضات

مطلب پیشنهادی  اهمیت دیجیتال مارکتینگ برای مخاطبان و مشتریان